Brukerpanelet

Brukerpanelet ble etablert av erfaringskonsulenter og drives av erfaringskonsulenter og brukere. Brukerpanelet består av menn og kvinner som har benyttet seg av tjenester innenfor psykisk helse og/eller rus i Bydel Gamle Oslo. Flere har også pårørendeerfaring. Vi holder panelmøter to ganger i måneden hvor vi diskuterer oppdrag vi har mottatt fra ledere og prosjekter i Bydel Gamle Oslo.

Brukerpanelet søker å gi godt begrunnede innspill på hvordan tjenester og tilbud kan bli så brukervennlig som mulig og tilbyr et viktig perspektiv på hvordan tjenester oppleves for de som har mottatt eller mottar tjenester.