Aktuelt

Om Utviklingssenteret

 

L okalt Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid, UPR Gamle Oslo, sin visjon er å utvikle og skape nye idealer og arbeidsmetoder for dagens og fremtidens rus- og psykisk helsetjenester - idealer og arbeidsmetoder som er utviklet gjennom kunnskapsbasert praksis. .

Utviklingssenteret i Bydel Gamle Oslo skal bidra til arbeidet med utvikling av kunnskapsbasert praksis og tjenesteutvikling i bydelen. Begrepet kunnskapsbasert praksis innebærer et samlet fokus på forskjellige kilder til kunnskap – herunder forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap sett opp mot den konteksten vi er i. Det overordnede målet er at en kunnskapsbasert praksis bedrer kvaliteten på den tjenesten bydelen tilbyr.

1. Mer konkret vil UPR Gamle Oslo sitt arbeide bestå av å:
2. bidra til å øke brukermedvirkningen både på individ og systemnivå
3. bidra til omdømmebygging og markedsføring av tjenestetilbudet i bydelen
4. øke samhandling og kommunikasjon mellom tjenesten i bydelen
5. kartlegge behovet for kvalitetsforbedring i tjenestene og understøtte og bistå i implementeringen av nye tjenester i bydelen.

 

Om teamet vårt


landing3-features-icon2

Torbjørn

Torbjørn Mohn-Haugen, Fungerende leder - torbjorn.mohn-haugen@bgo.oslo.kommune.no
landing3-features-icon2

Daniel

Daniel Mørk, konsulent - daniel.mork@bgo.oslo.kommune.no
landing3-features-icon2

Marius

Marius Pettersen - prosjektleder marius.pettersen@bgo.oslo.kommune.no
landing3-features-icon2

Tor Helge

Tor Helge Tjelta - Doktorgradsstipendiat torhelge.tjelta@bgo.oslo.kommune.no
landing3-features-icon2

Miranda

Miranda Sulejmanova - Kommunikasjonsansvarlig - miranda.sulejmanova@bgo.oslo.kommune.no
 

Ta kontakt med oss

Er du interessert i å lære mer om Utviklingssenteret?
Du kan finne kontaktinformasjon til teamet vårt over eller skrive til hei@upr.no.
Vi ser fram til å høre fra deg!