Offisiell åpning av Ung Arena Gamle Oslo

UngArena Oslo er et nytt tilbud til barn og ungdom mellom 12 og 25 år. Tilbudet er byomfattende, men etableres i Bydel Gamle Oslo. Torsdag 1. september var det offisiell åpning av tilbudet, men allerede før dørene åpnet offisielt har UngArena fra 1, juni hatt over 200 samtaler med ungdom.
UngArena Oslo er et nytt tilbud til barn og ungdom mellom 12 og 25 år. Tilbudet er byomfattende, men etableres i Bydel Gamle Oslo. Torsdag 1. september var det offisiell åpning av tilbudet, men allerede før dørene åpnet offisielt har UngArena fra 1, juni hatt over 200 samtaler med ungdom.UngArena er bygget på at det er ungdommen selv som skal sette premissene. Det har de gjort i forhold til utforming av lokalene og i form av hva slags tilbud som skal være en del av UngArena. Det er rett og slett ungdommenes eget sted. Hver dag er det psykolog til stede som ungdom kan få prate med. I tillegg er det ansatt to andre fagpersoner, samt fire erfaringskonsulenter. De starter også opp med frivillige med ulike bakgrunner fra september. UngArena har sin egen chat, som også før den offisielle åpningen har vært godt brukt, med over femti chatter.Bakgrunnen for UngArena- Bydel Gamle Oslos tjenestetilbud for unge mellom 12 og 25 år er organisert i mange ulike avdelinger og enheter. Dette kan skape diskontinuitet og sårbare overganger i tjenester og tilbud. Det er også et skille mellom tjenestene over og under 18 år, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Derfor var det et ønske om en modell der tjenestene var mer sømløse og på de unges premisser, forteller Tor Helge Tjelta, en av initiativtakerne for prosjektet. Ideen for modellen fikk han av professor Jan Olav Johannesen (UiS/SUS/TIPS) i 2011. Johannessen ba oss se til Australia når det gjaldt samhandling.
Tjelta forteller at UngArena Oslo skal være et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for alle; Noen å snakke med (et sted, en dør). For eksempel kan det gis råd knyttet til ensomhet, skolefrafall og rus.Hva er det viktigste med UngArena? – Det viktigste for meg er at UngArena skal være et sted der vi kan møte de unge der de er, sier erfaringskonsulent Christoffer Birkedal Larsen Røstgård (24). Og i tillegg til det er det jo selvsagt utrolig bra å få jobbe her, fortsetter han med et stort smil.- Det er også viktig at ungdom kan møte andre som har direkte erfaring med å være utenfor eller som har vært i systemet selv, skyter Røstgård inn.Ungdommen har bestemt– Gjennom hele utviklingsprosessen til UngArena har ungdommene selv hatt en viktig stemme i hvordan UngArena skulle bli. Blant annet skulle det ikke være stasjonære datamaskiner. Det skulle være åpne lokaler og samtalerommene skulle gi mulighet for at ungdommene kunne sitte, stå eller ligge, sier Inger Sønderland som er daglig leder for Ung Arena.Storstilt åpningUnder åpningen hadde UngArena besøk av Lederen for bydelsutvalget, Line Oma, som klippet den røde snora.Stig Hermann Nygaard fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus var også der og overrakte ungdommene en bok med fortellinger om andre rare, annerledes og vanlige ungdommer.- Jeg vil at denne boka skal ligge her, slik at alle ungdommene som kommer hit kan minnes om at de ikke er alene, sa Nygaard.Avdelingsdirektør Randi Strømsborg trakk frem de syv viktige momentene som gjør UngArena til et unikt tilbud:Disse momentene er ifølge henne at de unges anonymitet ivaretas, utgangspunkt i Ung til Ung metodikk, reell samhandling med frivillige som også skal jobbe der, at det skal være en lavterskeltjeneste som tilbyr psykologisk korttidsbehandling, og det skal være slik at alle andre tjenester skal komme til UngArena når ungdommen har behov for det. Det skal også være en sømløs overgang med inntakssamtaler til Nic Waals institutt (BUP) om det skulle være nødvendig. Etter innleggelse får UngArena også beskjed om hvorvidt ungdommen trenger hjelp etter endt behandling.Men det viktigste, som alle understreket gjennom hele arrangementet, var at det skal være på ungdommens premisser. Det er brukerne som skal stå i sentrum hele tiden. Rune Helland fra Mental helse understreket dette i sin tale – Brukermedvirkning er en forutsetning for demokratiet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *