Søk
  • Torbjørn Mohn-Haugen

Dialogkonferanse i samarbeid med KBT Midt Norge

31. august inviterer vi alle brukerne som var med på fokusgruppeintervjuer til dialogkonferanse for å komme med tilbakemeldinger på resultatene o.l.

Vi gleder oss til å se alle sammen den 31. august.

Konferansen finner sted i Kjølberggata 31C, møterom Solen i tredje etasje

Program for dialogkonferanse Bruker Spør Bruker Bydel Gamle Oslo 31. august 2017

Kl. 10.00 – 10.10 Åpning v/ Bydel Gamle Oslo

Kl. 10.10 – 10.20 Presentasjon av BSB som metode

Kl. 10.20 – 11.00 Presentasjon av funn i rapporten

Kl. 11.00 – 11.15 Pause

Kl. 11.15 – 12.00 Fortsettelse presentasjon av funn

Kl. 12.00 – 12.45 Lunsj

Kl. 12.45 – 13.15 Gruppediskusjon – Hvilke funn fra BSB oppleves viktig å gripe tak i?

Kl. 13.15 – 13.30 Kort oppsummering i plenum.

Kl. 13.30 – 13.45 Pause.

Kl. 13.45 – 14.15 Gruppearbeid. Hva er savnet i rapporten? Mulige tiltak

4 visninger

© Bydel Gamle Oslo

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon