Søk
  • Torbjørn Mohn-Haugen

Det femte nettverksmøte i EUCOMS

Fjerde og femte oktober går det femte nettverksmøte i EUCOMS av stabelen i Malaga. Senterleder Tor Helge Tjelta og erfaringskonsulent Torbjørn Mohn-Haugen deltar fra Bydel Gamle Oslo.


Målsetningene med møtet er blant annet å dele kunnskap, evaluere tjenestene og finne nye løsninger på "gamle problemer", utforske sammenhengene mellom sosiale tjenester og helsetjenester, samt å evaluere hvor europeisk psykisk helsearbeid står i dag.


Du kan lese mer om nettverksmøtet her.


Program
16 visninger

© Bydel Gamle Oslo

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon