Om oss

Om utviklingssentret
 
Visjon
Lokalt Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid, UPR Gamle Oslo, sin visjon er å utvikle og skape nye idealer og arbeidsmetoder for dagens og fremtidens rus- og psykisk helsetjenester - idealer og arbeidsmetoder som er utviklet gjennom kunnskapsbasert praksis.
 
Mål
UPR Gamle Oslo skal bidra til arbeidet med utvikling av kunnskapsbasert praksis og tjenesteutvikling i bydelen. Begrepet kunnskapsbasert praksis innebærer et samlet fokus på forskjellige kilder til kunnskap – herunder forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap sett opp mot den konteksten vi er i. Det overordnede målet er at en kunnskapsbasert praksis bedrer kvaliteten på den tjenesten bydelen tilbyr. 
 
Delmål
Mer konkret vil UPR Gamle Oslo sitt arbeide bestå av å:
  1. bidra til å øke brukermedvirkningen både på individ og systemnivå,
  2. bidra til omdømmebygging og markedsføring av tjenestetilbudet i bydelen,
  3. øke samhandling og kommunikasjon mellom tjenesten i bydelen,
  4. kartlegge behovet for kvalitetsforbedring i tjenestene og
  5. understøtte og bistå i implementeringen av nye tjenester i bydelen.
 
Dette er oss.
Tor Helge Tjelta - Doktorgradsstipendiat

torhelge.tjelta@bgo.oslo.kommune.no

Tor Helge har erfaring fra alle typer helse- og omsorgstjenester for barn, unge og voksne. Har Ledererfaring fra både storby og småkommune. Han er styremedlem i Norsk forening for psykisk helsearbeid (NFPH) og i The European Community based Mental Health Service Providers (EUCOMS) Network . I tillegg er han medlem av AU i STORK (Storkommunenettverket innen psykisk helse med NAPHA) og KRON (Kommunalt recoveryorientert nettverk). I tillegg har han en rekke videre- og etterutdanninger og er master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren. Brenner for mer kunnskapsbasert praksis (KBP). Tor Helge tar nå en doktorgrad. 

Henriette Skyberg - Utviklingskonsulent

henriette.skyberg@bgo.oslo.kommune.no

Henriette har en mastergrad i antropologi fra Københavns Universitet. Hun har tidligere jobbet med forskning på området psykisk helse og rus i Danmark, og har i den forbindelse skrevet to metoderapporter om bolig og livskvalitet hos personer med samtidige rusproblemer og psykiske lidelser. Hun har også jobbet i NAV. Henriette har god erfaring med kvalitativ metode og prosjektstyring, og vet hvordan hun skal formidle kunnskap på en lettforståelig måte – både skriftlig og muntlig. 

Publikasjoner

05.2015 Ærligt nærvær og ro til forandring

11.2014 At skabe muligheder for livsudfoldelse - Metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser og misbrug

Daniel Mørk - Prosjektleder
daniel.mork@bgo.oslo.kommune.no

Daniel har en mastergrad i antropologi fra Universitetet i Oslo. Avhandlingen så på mannlighet, vold og etnisitet gjennom unge arbeiderklassemenns utførelse av kampsporten MMA i La Paz, Bolivia. Han har tidligere jobbet med barn og unge, og er aktiv i en landsomfattende organisasjon engasjert i mindfulness (oppmerksomt nærvær).

Publikasjoner:

10.2019: Kampsport i Andinske Bolivia: Unge menns søken etter verdighet - Publisert i Betwixt and Between, sosialantropologisk institutt.

Torbjørn Mohn-Haugen - Erfaringskonsulent
torbjorn.mohn-haugen@bgo.oslo.kommune.no

Torbjørn har en bachelor i utdanningsvitenskap fra Universitet i Oslo. Han har også bakgrunn fra grafisk design og journalistikk. Han gav i 2008 ut diktsamlingen Utdrag fra blånotater. Han har engasjert seg innenfor rus- og psykisk helsefeltet over lang tid på grunn av sine egne opplevelser og møter med systemet. Han har hatt flere artikler på trykk i tidsskriftet Suicidologi, Aftenposten, Dagbladet og studenttidsskriftet Pedagogisk profil. I 2015 vant han Olaf-prisen for sin medvirkning i filmen LEVE. I 2018 vant han erfaringskonsulentprisen for sitt arbeid med å opprette Erfaringssentrum, den nasjonale interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter. 

Publikasjoner:

10.2008: Diktsamling: Utdrag fra blå notatbøker #1

11.2010 Bacheloroppgaven: Danning og media

02.2014 Tallene vi må snakke om – Publisert i Dagbladet

02.2014 Provokasjon kan lede til progresjon – Publisert i Dagbladet

05.2014 Tragisk systemsvikt – Publisert i Aftenposten

05.2014 Forebygging i hverdagen – Publisert i Dagbladet

08.2014 Lærerne må lære mer – Publisert i Aftenposten

 

09.2014 På tide med en nullvisjon – Publisert i Aftenposten

09.2014 La oss lyse opp de bekmørke krokene - Publisert i Dagens medisin

10.2014 Drømmen om anerkjennelse – Publisert i Pedagogisk profil nr 3/2014


05.2015 Et lite forsvar for normalkroppen - Sto på trykk i pedagogisk profil 2/2015

05.2015 Digital førstehjelp: Selvmordsforebygging i sosiale medier – Sto på trykk i Tidsskriftet Suicidologi nr 1/2015


05.2015 Jeg er etterlatt etter selvmord - Publisert i Aftenposten

06.2015 De ekskluderte og de inkluderte – Publisert i Dagbladet

06.2015 Norske myndigheter er indirekte skyldige i drapet på Anna Gillebo – Publisert i Dagbladet

11.2015  Skolen vil alltid være der – Publisert på Aftenposten.no

 

03.2016 En livsviktig visjon - Publisert i Tidsskriftet Suicidologi nr 1/2016

10.2016 Ungdom må involveres i forebyggingen - Publisert på Napha.no 

10.2016 Bokanmeldelse: Et bedre liv - Publisert på Napha.no

02.2017 Rapport: Erfaringskonsulentene i Bydel Gamle Oslo - Publisert av Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid.

03.2017 Samhandling og lavterskeltilbud trengs for ungdom som sliter psykisk - Publisert av på Napha.no

06.2017 Rask psykisk helsehjelp, erfaringer, resultater og brukernes tilbakemeldinger.

08.2017 Samhandling kan redde liv - publisert i Tidsskriftet Suicidologi nr 2/2017

03.2018 Å ansette erfaringskonsulenter forplikter - Napha.no 

10.2018 Flere barselgrupper for pappa - Aftenposten 

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss.

© Bydel Gamle Oslo

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon